Bioscreen

 

BIOSCREEN 1985 yılından beri sadece Otomatik Mikrobiyolojik Üreme İzleme Sistemi üzerine odaklanmış bir firmadır. Bioscreen C aynı anda 200 numunenin inkübasyon, çalkalama ve türbidite (OD) ölçümlerini otomatik olarak yapar. İlaç, gıda, su, çevre, tarım, endüstriyel ve moleküler, veteriner araştırmaları, biyo-yakıt, biyo-enerji, antibiyotik, fermentasyon çalışmalarında aerob ve anaerob bakteriler, küf, maya gibi örneklerin çoğalmasını sürekli olarak izleyen ve ölçen bir cihazdır. Dünyada Bioscreen C ile yapılmış araştırmalarla ilgili binlerce bilimsel yayın mevcuttur.

Referans Listesi

Bilimsel yayınlar