Ürünler

Moleküler Biyoloji Araştırma Ürünleri

 • PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)/ qPCR (real time PCR) 
 • DNA ve RNA Elektroforezi
 • Nükleik Asit İzolasyonu
 • Moleküler Klonlama
 • In Vitro Transkripsiyon
 • Moleküler Etiketleme ve Deteksiyon
 • Epigenetik
 • DNA / RNA Modifikasyon Enzimleri
 • Kesim (Restriksiyon) Enzimleri
 • Nükleotidler ve Primerler
 • Reaktifler
 • Jel Görüntüleme ve Analiz Sistemleri
 • DNA / RNA Miktar Tayini ve Analiz Cihazları
 • PCR/qPCR Plate, Strip ve Tüpleri ve Saklama plakaları (Storage Plate)

Genomik Araştırma ürünlerimiz için Thermo Scientific Sitesini ziyaret edebilirsiniz.